Kuinka paljon syömme muovia?

Mikroskoopissa havaittuja muovikuituja. Kuva: Raija Törrönen, Itä-Suomen yliopisto

Tähän kysymykseen meillä ei ole vielä vastausta.

Emme myöskään tiedä, millaisia vaikutuksia turvallisiksi luokitelluilla muoveilla on ihmiseen, mikäli ne päätyvät elimistöömme mikro- tai nanokokoisina. Tämä johtuu siitä, että tutkimustietoa aiheesta ei vielä ole tarpeeksi. Asia on kuitenkin ajankohtainen ja Kehittyvä elintarvike kirjoittaa artikkelissaan Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeesta Direct microplastic exposure via foodstuff and food packaging – plastic leachables and their health effects, joka tähtää keräämään lisätietoa elintarvikkeiden mikromuoveista ja niiden haittavaikutuksista.

Haasteita tutkimuksille muodostavat muovien kemiallisten ominaisuuksien vaihtelevuus ja näytteiden pienet pitoisuudet

Artikkelin mukaan mikro- ja nanokokoisten muovien fysikaaliset ja kemialliset haittavaikutukset ovat tuntemattomia ja elintarvikeryhmistä vain muutamista on tutkittu mikromuovipitoisuuksia. Analyyseissa käytettäviä menetelmiä ei ole standardoitu, ja hankkeen yhtenä tavoitteena onkin kehittää erilaisia tekniikoita, joiden avulla erilaisia muoveja pystytyään erottelemaan elintarvikkeista mahdollisimman tehokkaasti.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan lisätietoja aiheesta. Mikromuovien määrät kiinnostavat sekä kuluttajaa että tuottajaa, ja tutkimustietoa niiden vaikutuksista kaivataan myös teollisissa prosesseissa. Teollisuuden lisääntyneen kiinnostuksen myötä yhteistyö eri laitevalmistajien ja teollisuudenalojen kanssa on suunnitteilla.

Lähde: http://kehittyvaelintarvike.fi/artikkelit/uutisia/mikromuovien-vaikutuksista-ihmisen-terveyteen-tiedetaan-hyvin-vahan/

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00